Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 27, 2019

Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar, men hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå dit? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver? Det är en av frågeställningarna i Anna Nergårdhs utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.


Jun 26, 2019

Beskrivning: När rutavdraget infördes 2007 sades syftet vara att skapa fler jobb och att minska svartarbete i hemmet, men på senare år har rutavdraget också framhållits som ett integrationsverktyg. Frågan är om det har fungerat? I en ny SNS-rapport har nationalekonomen Johanna Rickne undersökt om rutavdraget...


Jun 20, 2019

Rika människor lever längre och har bättre hälsa, men enligt en ny studie påverkas människors hälsa och livslängd även av att ha läkare och sjuksköterskor i släkten. Hur kan vi använda den kunskapen för att göra vården mer jämlik? Petra Persson, assistant professor i nationalekonomi vid Stanford...


Jun 20, 2019

Den populära tv-serien Chernobyl har fått många att dra öronen åt sig av tanken på kärnkraft. Men om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ska nås måste alla stenar vändas på. Behöver Sverige i själva verket satsa på kärnkraften för klimatets skull och vad säger i så fall...


Jun 18, 2019

Frågan om höghastighetståg har lyfts fram som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt, men skulle det verkligen fungera? Maria Börjesson, professor i nationalekonomi, har undersökt frågan, och presenterar här effekterna på sysselsättning, bostadsbyggande och tillväxt, samt lyfter fram eventuella vinnare och...