Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2021

Sedan pensionsreformen på 1990-talet har partierna i huvudsak hanterat pensionsfrågan inom ramen för den så kallade pensionsgruppen. Men under senare tid har flera partier efterfrågat mer aktiva politiska beslut, vid sidan av arbetet i pensionsgruppen, i syfte att höja inkomsterna för pensionärerna. Är dagens...


Oct 19, 2021

Många vittnar om att kvinnors karriärer påverkas negativt av föräldraskap. Det är dock inte helt enkelt att undersöka detta vetenskapligt. Vid seminariet presenterar nationalekonomen Petter Lundborg en studie där han tagit sig an den här frågan med hjälp av unika data från Danmark.

Medverkande

Petter...


Oct 11, 2021

En välfungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Hur den nationella forskningsinfrastrukturen organiseras, styrs och finansieras påverkar möjligheterna att nå målet att bli ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer....


Oct 8, 2021

En av huvudpunkterna i januariavtalet 2019 var att reformera Arbetsförmedlingen och låta externa aktörer ”rusta och matcha” arbetslösa mot utbildning och arbete. Tidigare i höst deklarerade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att reformeringen fortsätter trots att januariavtalet inte längre finns i dess...


Oct 7, 2021

Tio dagar efter att det tyska folket gick till val bjuder SNS in till en eftervalsanalys med Sveriges Berlinambassadör Per Thöresson, Dagens Nyheters tidigare Tysklandskorrespondent Jan Lewenhagen, statsvetaren Ann-Kristin Kölln och Business Swedens Anna Liberg.

Medverkande

Ann-Kristin Kölln, docent och...