Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2019

Höstbudgeten i september är den första mer omfattande budgetproposition som regeringen presenterar efter den sakpolitiska överenskommelsen som slöts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i början av året.


Vilka skatte- och avgiftsförändringar föreslår regeringen? Vilka områden och reformer...


Sep 25, 2019

Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitet, beskriver i en ny SNS-rapport hur maskininlärning och stora datamängder kan användas för att förbättra planering i städer. Genom att nyttja stora datamängder som dagligen genereras i städer kan vi göra hälsoinspektioner på restauranger...


Sep 23, 2019

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

För att minska brottsligheten och öka människors trygghet krävs bland annat en fungerande rättskedja....


Sep 18, 2019

Getting new arrivals to settle in places where their professional skills are in demand improves the opportunities for integration. With the help of AI today it is possible to carry out this type of matching in a more efficient way and on a large scale. What are the Swedish Migration Agency and the Swedish...


Sep 10, 2019

Tänk system och öppna plattformar i stället för enskilda tjänster – och omfamna oförutsägbarhet under processens gång. Det är företagsekonomen Anna Esséns tips för att lyckas med digitalisering inom hälso- och sjukvården.


I det här seminariet från SNS presenterar hon en ny SNS-rapport...