Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2019

Den populära tv-serien Chernobyl har fått många att dra öronen åt sig av tanken på kärnkraft. Men om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ska nås måste alla stenar vändas på. Behöver Sverige i själva verket satsa på kärnkraften för klimatets skull och vad säger i så fall forskningen om framtidens reaktorer?