Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2019

Under hösten börjar nya regler gälla för lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation vid brottsbekämpning. Enligt de nya datalagringsreglerna är tele- och internetoperatörer skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att polis och andra brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till...


Nov 15, 2019

AI, digitalisering och automatisering förändrar både de produktionsprocesser, affärsmodeller, organisationer och de varor och tjänster som produceras i snart sagt alla sektorer och branscher.

Hur påverkar detta vilka förmågor och kunskaper som behövs framöver? Vilka arbetstillfällen kommer att försvinna och...


Nov 13, 2019

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januari fastslogs att hedersvåldet måste bekämpas med strängare straff. Tidigare utredningsarbete har dragit samma slutsats. Frågan är hur det ska ske. 

Riksåklagare Petra Lundh har utsetts till särskild utredare och ska se...


Nov 6, 2019

Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Det fanns en rad problem med skatten, som att den den var progressiv och hade låga grundavdrag och i likhet med andra länder inbringade skatten i Sverige förhållandevis små intäkter: aldrig mer än cirka tre miljarder kronor, ungefär 0,1 procent av BNP. 

Det konstaterar...


Nov 5, 2019

How is the confidence of politicians affected by the increased use of the internet and social media? What role do so-called alternative facts play in political campaigns? And what does the connection between this new media landscape and the growth of populist parties look like? 


As an increasing proportion of the...