Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2020

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Deras utgångspunkt har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Rapporten svarar också på frågor som ofta diskuteras i den svenska debatten, till exempel hur effektivt det är med...


Jan 15, 2020

Can negative interest rates and other unconventional measures accelerate the economy? And how are the financial markets affected by the monetary stimulus packages? The chief economist of the European Central Bank, Peter Praet, visits this seminar from SNS to discuss the limits of monetary policy and what role the...