Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2022

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt och att vara en kunskapskälla för beslutsfattare. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre av dessa presenteras vid mötet.

Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?...


Jun 9, 2022

Antalet kommunala bolag har ökat kraftig sedan 1970-talet. Vilka är fördelarna med bolagisering av kommunal verksamhet? Hur tolkar de kommunala bolagens styrelseledamöter sitt uppdrag? Och finns det några samband mellan antalet kommunala bolag och korruption?

Medverkande

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid...


Jun 9, 2022

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala hälsan. Vilka är de centrala utmaningarna kopplade till kampen mot antibiotikaresistens? Och vilken kan bli Sveriges framtida roll i arbetet internationellt?

Medverkande

Malin Grape, regeringens ambassadör med...


Jun 3, 2022

Women are not believed to have the same potential as men when decisions about promotion are made, according to research from the US. What does it look like in Sweden and what can be done to change it?

Participants
Danielle Li, Class of 1922 Career Development Professor and Associate professor at MIT Sloan School of...


Jun 1, 2022

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD....