Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2023

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat. Hur identifieras och prioriteras elanvändare när elen inte räcker till? Vem ansvarar för detta och hur går det till? Välkommen till ett seminarium om Styrel, planeringssystemet som ska säkra elförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid...


Jan 19, 2023

Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Vilka är vinnarna och förlorarna? Och vad kan göras för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2023: professor Peter Fredriksson (ordförande), docent Georg Graetz och professor Lena Hensvik, alla...


Nov 28, 2022

Trakasserier och hot blir allt vanligare i politikers vardag. Många menar att kvinnor drabbas särskilt hårt och att det bidrar till att de drar sig undan från politiken.

Medverkande
Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna

Sandra Håkansson, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Emanuel...


Nov 24, 2022

Priset på el i Europa har varierat och stigit kraftigt alltsedan Ryssland invaderade Ukraina. Krisen har kastat ljus över den europeiska energimarknadens svagheter. Välkommen till ett samtal där möjliga lösningar på problemen diskuteras.

Medverkande

Paulina Dejmek-Hack, direktör för allmänna...


Nov 22, 2022

Fler poliser, strängare lagar och mer kameraövervakning efterfrågas ofta i debatten om hur vi kan minska brottsligheten och öka tryggheten. Tidiga förebyggande insatser, som i huvudsak regleras av socialpolitiken, är ytterligare verktyg som beslutsfattare har att tillgå i kampen...