Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 14, 2022

Under tre år har SNS riktat uppmärksamheten mot två centrala dimensioner av den strukturomvandling som vården och omsorgen står inför. Huvudfrågorna för forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet har varit hur sektorns kompetensförsörjning kan säkras och hur möjligheterna med ny teknik kan...


Jan 13, 2022

Lena Hjelm-Wallén presenterar Valutredningen, som överlämnades till regeringen den 15 december. Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsvetarprofessor Jan Teorell och Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist diskuterar utredningens slutsatser.

Medverkande

Charlotte von Essen, säkerhetspolischef...


Dec 17, 2021

Vilka problem medför den kommunala beskattningsrätten och vad kan göras för att minska de negativa effekterna? Borde kommunernas och regionernas rätt att ta ut skatt begränsas?

Medverkande

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Annika Wallenskog,...


Dec 15, 2021

Hur stor kännedom har sparare om gröna fonder? Vilka personer investerar i dessa? Och varför är sambandet inte starkare mellan miljöengagemang och gröna investeringar?

Medverkande

Anders Anderson, forskare och senior rådgivare till Swedish House of Finance (SHoF) samt författare till artikeln Financial Literacy...


Dec 8, 2021

Sedan 1980-talet har inkomstojämlikheten ökat kraftigt i de flesta industriländer, inklusive i Sverige. Ojämlikhet som är varaktig mellan generationer upplevs som särskilt problematisk eftersom lika möjligheter för många är ett bättre mått på rättvisa än observerade inkomster. Hur förhåller sig social...