Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2024

Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat...


Apr 24, 2024

Kvinnor har gjort stora forskningsframsteg inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM) under de senaste decennierna. Trots det är kvinnor till stor del fortfarande frånvarande från STEM-arbetsstyrkan. En del av problemet är att många flickor inte anser sig vara bra på STEM-ämnen.

Medverkande

Anne Ardila...


Apr 16, 2024

Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar?

Medverkande

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet

Fredric...


Apr 8, 2024

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor.

Medverkande

Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arizo Karimi, docent i nationalekonomi,...


Apr 5, 2024

Regeringen har gett AI-kommissionen i uppdrag att analysera och ge förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

Medverkande

Carl-Henric Svanberg, ordförande, svenska AI-kommissionen. Han är styrelseordförande på AB Volvo och...