Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2023

Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor?

Medverkande

Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid

Maria Pahlberg,...


Oct 20, 2023

Session 2: The Future of Remote Work 

Katarina Berg, HR-chef, Spotify

Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanford University

Hanna Fager, Chief People Officer, Volvo Cars


Oct 19, 2023

Session 1: Management Practices and Organizational Outcomes.

Nicholas Bloom, professor of economics, Stanford University

Thomas Ekman, CEO Axel Johnsson

Joacim Tåg, Program Director of the Firm Competitiveness program at the Research Institute of Industrial Economics...


Oct 17, 2023

Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen...


Oct 11, 2023

Ökar samhällsvård i ung ålder risken för kriminellt beteende senare i livet? Vilken typ av placering är bäst för barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar? 

Medverkande

Carin Götblad, polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten

Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi...