Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2019

Beskrivning: När rutavdraget infördes 2007 sades syftet vara att skapa fler jobb och att minska svartarbete i hemmet, men på senare år har rutavdraget också framhållits som ett integrationsverktyg. Frågan är om det har fungerat? I en ny SNS-rapport har nationalekonomen Johanna Rickne undersökt om rutavdraget är ett effektivt sätt att få folk i ekonomiskt utanförskap att komma i arbete.