Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2019

Since the beginning, the European market for emission rights has suffered from a surplus of allowances, effectively dislocating the mechanisms that were meant to reduce emissions in the first place. With the launch of a market stability reserve, the EU now hopes to bring the market back into balance. In this seminar...


Feb 19, 2019

Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning om hur teknik kan användas för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. I det här seminariet från SNS hör vi utredaren Peter Larsson berätta om sitt uppdrag, och om hur arbetet har fortskridit hittills. Vi hör också kommentarer från företrädare för facket,...


Feb 14, 2019

The size of the criminal economy in Europe is at least 120 billion euros. In this seminar from SNS and Swedish House of Finance, former Europol director Sir Rob Wainwright talks about the challenges the European Union face in tracking down and seizing dirty money. 


Feb 8, 2019

Det har gått hundra år sedan Sverige, som sista land i Norden, införde allmän och lika rösträtt för alla. I det här seminariet från SNS får vi höra tre forskare berätta om den krokiga vägen dit, och om hur folkstyret ska bevaras i framtiden. 


Feb 5, 2019

Sommaren 2016 införde Sverige tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. Ännu vet vi inte hur reformen har påverkat integrationen, men vi kan åtminstone få indikationer från utlandet. Forskarna Elisabet Olme och Matilda Kilström har studerat vad som hände när Danmark införde...