Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2019

Rika människor lever längre och har bättre hälsa, men enligt en ny studie påverkas människors hälsa och livslängd även av att ha läkare och sjuksköterskor i släkten. Hur kan vi använda den kunskapen för att göra vården mer jämlik? Petra Persson, assistant professor i nationalekonomi vid Stanford University och studiens författare, presenterar ett antal rekommendationer.