Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2023

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget?

Medverkande

Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar...


Sep 27, 2023

Den svenska elmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt. För en välfungerande elmarknad krävs ökat samspel mellan olika kraftsystem och tydligare prissignaler för aktörerna på elmarknaden.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Mårten Bergman, ansvarig...


Sep 27, 2023

Det förs just nu en intensiv debatt om värdet på den svenska kronan. Mot bakgrund av detta bjuder vi in till ett seminarium om kronans försvagning med ekonomiprofessor Per Krusell, Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard och riksbankschef Erik Thedéen.

Medverkande

Per Krusell är professor i nationalekonomi...


Sep 19, 2023

Lärosätenas kapacitet och studenters efterfrågan påverkar utbudet av högre utbildning. Utöver det ska arbetsmarknadens behov tillgodoses och det kommer ofta larm om brist på arbetskraft i olika yrken. Med en växande befolkning förväntas också allt fler söka sig till högre utbildning.

Medverkande

Mats...


Sep 12, 2023

Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott, skjutningar och sprängdåd som kan kopplas till kriminella grupperingar. Allt fler och allt yngre personer rekryteras till kriminella miljöer. Kommunerna erbjuder genom sin avhopparverksamhet hjälp och stöd till dem som vill lämna den destruktiva miljön....