Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2022

The UN Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights were unanimously endorsed in 2011. It was the first time the UN had issued official guidance to states and firms on their respective duties and responsibilities in relation to business and human rights and the principles were placed into the domain of...


Feb 18, 2022

Which tax policies are effective in boosting investments and the economic activity of small firms? And what can Sweden learn from the large corporate tax cut in Finland?

Participants

Tora Hansjons, State Secretary to the Minister for Finance Mikael Damberg

Aliisa Koivisto, Research Associate at UNU-WIDER in Helsinki,...


Feb 15, 2022

84 miljoner människor beräknas vara på flykt världen över. Flyktingmigration har konsekvenser både för flyktingar, mottagarländer och ursprungsländer och står högt på agendan i många länder.

Medverkande

Henrik Andersson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala...


Feb 11, 2022

Hållbar samhällsbyggnad har under tre år belyst gemensamma utmaningar kopplat till bostadsmarknaden och större infrastrukturprojekt inom energi och transport. Det har bland annat rört frågor om finansiering, samordning, digitalisering och datahantering. Tolv forskningsrapporter har publicerats och 18 seminarier...


Feb 9, 2022

Vad får man ut av att gå SNS Samhällsprogram? Hur är utbildningen upplagd? Och vilka medverkar?

SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig som är chef eller specialist och vill fördjupa dina kunskaper om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Utbildningen äger rum...