Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 16, 2024

Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar?

Medverkande

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet

Fredric...


Apr 8, 2024

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor.

Medverkande

Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arizo Karimi, docent i nationalekonomi,...


Apr 5, 2024

Regeringen har gett AI-kommissionen i uppdrag att analysera och ge förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

Medverkande

Carl-Henric Svanberg, ordförande, svenska AI-kommissionen. Han är styrelseordförande på AB Volvo och...


Mar 26, 2024

Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta klimatmålens krav och samtidigt ge trygg energiförsörjning? Det har SNS belyst under det treåriga forskningsprojektet Framtidens energisystem.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Henrik Bergström, chef Public Affairs, Ellevio

Karl...


Mar 19, 2024

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommenterar en ny rapport om matchning mellan läkare och patienter i digital vård.

Medverkande

Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister

Amanda Dahlstrand, Assistant Professor, University of Zürich

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör,...