Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2021

Digital Markets Act är EU-kommissionens förslag för att främja innovation och konkurrens för tech-innovatörer, som presenterades i december i fjol.

Medverkande

Pamela Hansson, advokat och partner på advokatbyrån Kastell. Hon har tjugo års erfarenhet av att arbeta med konkurrensrätt och har tidigare arbetat vid...


Sep 8, 2021

Hur ska arbets- och kapitalinkomster beskattas i fåmansbolag? Hur förhåller sig dagens skatteregler för fåmansbolagsägare till alternativa beskattningsmodeller? I en ny SNS-rapport beskriver nationalekonomen Håkan Selin 3:12-regelverket i Sverige och möjliga reformer av detta.

Medverkande

Rune Andersson,...


Sep 7, 2021

Interest in sustainable investing continues to grow, and the pressure is on from end-clients and regulators for investment organizations to move toward a sustainable investing model.

Welcome to a webinar with Georg Kell who will talk on the future of sustainable investing in the context of decarbonization,...


Sep 2, 2021

Kostnader för vården och hur den nyttjas av befolkningen skiljer sig åt mellan Sveriges regioner. Beror dessa skillnader på olika vårdbehov, eller ligger andra förklaringar bakom? Hälsoekonomen Naimi Johansson har sökt svaret i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Naimi Johansson, forskare vid...


Sep 1, 2021

Vindkraften är en central del i den svenska energiförsörjningen och i klimatomställningen. Hur kan vi värna det kommunala självstyret och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad? Regeringens särskilda utredare Lise Nordin gästar SNS för att presentera sina förslag för...