Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2023

EU har skärpt klimatpolitiken med sikte på att unionen ska bli utsläppsneutral till år 2050. Det påverkar även villkoren för svensk klimatpolitik. Samtidigt finns andra, svåra utmaningar att hantera. Så hur ser förutsättningarna för klimatomställningen ut?

Medverkande

Per Bolund (MP), språkrör och...


Feb 15, 2023

Håller Sveriges grundlag för morgondagens påfrestningar? Medverkande är konstitutionsutskottets ordförande och vice ordförande samt framstående experter inom konstitutionell rätt.

Medverkande

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och tidigare Allmänhetens pressombudsman och...


Feb 7, 2023

Tillitsbaserad styrning och ledning har fått stort genomslag i kommuner och regioner. I en ny SNS-rapport problematiserar sex forskare modellen såsom den har kommit att utformas hittills.

Medverkande

Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, Västra Götalandsregionen

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap,...


Feb 3, 2023

Svensk ekonomi går mot lågkonjunktur. Det kan leda till personalnedskärningar på arbetsplatser runt om i landet. Arbetslöshet kan vara påfrestande för de enskilda, men påverkas även deras närmaste? Hur går det för barnen när en förälder förlorar jobbet? Och vad betyder socialförsäkringarna...