Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2022

Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar.

Medverkande

SNS Demokratiråd 2022
Gissur Ó...


Apr 21, 2022

Infrastructure projects benefit society to a great extent but also involve costs for the people living close by. Hence, it is not uncommon that projects enjoying broad support in society as a whole, such as building more renewable energy, face strong local opposition. What are the costs of such opposition? How can...


Vad kan vården lära av coronakrisen?

Apr 20, 2022

Pandemin gjorde både brister och styrkor synligare inom vården. Så vilka lärdomar kan dras från coronakrisen om hur verksamheten bäst styrs och organiseras? Och hur kan vårdsektorn stärkas inför framtiden?

Medverkande

Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Andreas Heddini,...


Apr 20, 2022

Pandemin gjorde både brister och styrkor synligare inom vården. Så vilka lärdomar kan dras från coronakrisen om hur verksamheten bäst styrs och organiseras? Och hur kan vårdsektorn stärkas inför framtiden?

Medverkande

Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm.

Andreas Heddini,...


Apr 20, 2022

How do policy makers around the world plan to regulate cryptocurrencies? Can cryptocurrencies be used to avoid financial sanctions? Welcome to SNS/SHoF Finance Panel where MIT Professor Antoinette Schoar discusses the emerging risks and promises of a wider adoption of these technologies, together with Martin...