Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2023

Staten kan finansiera universitets och högskolors forskning antingen genom basanslag eller i konkurrens via myndigheter och forskningsråd. Hur påverkar olika styrmodeller kvalitet och effektivitet? Och hur har styrningen förändrats över tid?

Medverkande

Hans Ellegren, ständig sekreterare,...


May 29, 2023

Vindkraften behöver byggas ut som en del i klimat- och energiomställningen, anser flera bedömare. Samtidigt avslås en stor andel av tillståndsansökningarna till följd av att berörda kommuner använt sitt veto.

Medverkande

Jytte Guteland (S), riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Tomas Hallberg, ansvarig...


May 26, 2023

Vården och omsorgen pressas från flera håll. Kan digitalisering lösa utmaningar som höga kostnader, personalbrist, åldrande befolkning och bristande tillgänglighet?

Medverkande

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning,...


May 17, 2023

Why did global inflation rise? How is inflation transmitted across countries? Do we need international monetary policy cooperation?

Participants

Luca Fornaro, Senior Researcher, Center for Research in International Economics (CREi)

Martin Flodén, Deputy Governor of the Riksbank

Christina Nyman, Chief Economist at...


May 11, 2023

In several countries, paid parental leave and subsidized childcare have played a crucial role for gender equality on the labor market. But how are children’s long-term development affected by different forms of care? And how much does socio-economic status and the quality of childcare matter?

 

Participants

Emilia...