Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2024

Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta klimatmålens krav och samtidigt ge trygg energiförsörjning? Det har SNS belyst under det treåriga forskningsprojektet Framtidens energisystem.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Henrik Bergström, chef Public Affairs, Ellevio

Karl...


Mar 19, 2024

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommenterar en ny rapport om matchning mellan läkare och patienter i digital vård.

Medverkande

Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister

Amanda Dahlstrand, Assistant Professor, University of Zürich

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör,...


Mar 12, 2024

En åldrande befolkning med växande vårdbehov riskerar att skapa allt större resursutmaningar för hälso- och sjukvården.

Medverkande

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Göteborgs universitet

Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, ordförande Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och...


Mar 12, 2024

Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Före jul presenterade regeringen sin klimathandlingsplan som beskriver hur det klimatpolitiska arbetet under deras mandatperiod ska bidra till detta mål. Handlingsplanen har väckt stort intresse men även mött stark kritik från oppositionen.

Medverkande

Jytte...


Mar 7, 2024

Early interventions are important to prevent the onset of criminal behavior. But how much is it possible to affect the choices an individual makes in life? What is the impact of behavioral programs that focus on young people's decision making?

Participants

Gunilla Dobrin, founder and method developer, rePULSE

Jenny...