Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 27, 2019

Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar, men hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå dit? Och vad behöver vi prioritera i arbetet framöver? Det är en av frågeställningarna i Anna Nergårdhs utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.