Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2019

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att till jobb och ekonomiskt självständighet. Det står i regeringens jämställdhetsmål. Men utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än både kvinnor som är födda i Sverige och män som är födda utomlands. Frida Karlsson presenterar Riksrevisionens...


May 22, 2019

8 av 10 kommuner uppger att de har problem med bostadsbrist. Byggprocesserna för nya bostäder är ofta utdragna och hushållens skuldsättning ökar. I regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna finns förslag som rör just bostadsmarknaden - kommer de att få önskad effekt eller finns det bättre...


May 15, 2019

När Alliansen bildade regering 2007 så sänkte de arbetsgivaravgiften för unga, i syfte att försöka skapa jobb åt just unga. Nu föreslår den sittande regeringen en liknande reform, inom ramen för budgetsamarbetet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Men vad fick det för effekt första gången?...


May 15, 2019

Det är mindre än två veckor kvar till valet till EU-parlamentet och EU-frågor står högt upp på dagordningen. I den här Finanspanelen får vi höra finansminister Magdalena Andersson prata om var EU-samarbetet är på väg i ekonomiska och finansiella frågor. Hur går det med förhandlingarna kring EU:s nya...


May 13, 2019

Den generella brottsutvecklingen har varit relativt stabil de senaste 30 åren, men karaktären på brotten har förändrats. Det syns till exempel i statistiken över antalet detonerade handgranatsattacker som uppgår till 116 stycken sedan 2011. Så hur förebygger vi bäst den organiserade brottsligheten och hur ser...