Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2019

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att till jobb och ekonomiskt självständighet. Det står i regeringens jämställdhetsmål. Men utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än både kvinnor som är födda i Sverige och män som är födda utomlands. Frida Karlsson presenterar Riksrevisionens granskning av hur väl integrerade jämställdhetsmålen är i integrationspolitiken. Catrine Bangum presenterar Nordiska ministerrådets kartläggning av de nordiska ländernas insatser för utrikes födda kvinnor.