Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2022

Kostnaderna för svensk hälso- och sjukvård ökade dramatiskt under förra decenniet. Samtidigt fortsätter larmen om köer och resursbrist. Det beror bland annat på att pengarna inte används tillräckligt effektivt, enligt en SNS-rapport som presenteras på tisdag.

Medverkande

Cecilia Andersson (C), ordförande...


Mar 28, 2022

Hur stora är riskerna för skadlig informationspåverkan inför höstens val? Vilken information kan vi lita på? Och vad gör myndigheter, företag och digitala plattformar för att hantera påverkanskampanjer?

Medverkande

Janne Elvelid, policychef Sverige på Meta/Facebook

Henrik Landerholm, generaldirektör vid...


Mar 28, 2022

Covid-19 har orsakat störningar i de globala värdekedjorna och lett till brist på viktiga varor i Europa. Kerstin Jorna, generaldirektör vid EU-kommissionen, presenterar EU:s strategi för att möta dessa utmaningar. Kommentarer från professor emeritus Harry Flam och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt...


Mar 28, 2022

Hur ser universitetens och högskolornas arbete ut med det livslånga lärandet? Är utbildningsutbudet anpassat till yrkesverksamma individers situation och till arbetsmarknadens behov? Vad innebär regeringens aviserade omställningsstudiestödspaket för lärosätenas del?

Medverkande

Anna Ekström,...


Mar 18, 2022

Kadri Simson, EU:s kommissionär med ansvar för energifrågor, kommer till SNS för att tala om trygg energiförsörjning mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Medverkande

Anna Borg, vd, Vattenfall

Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi

Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor

Seminariet...