Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2022

Vilka åsiktsskillnader finns mellan nyvalda och etablerade riksdagsledamöter? Hur väl representerar kvinnliga och manliga ledamöter kvinnliga respektive manliga väljare? Och vilken kunskap har ledamöterna om väljarnas åsikter?

Medverkande

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs...


Jan 20, 2022

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 18 procent av BNP. Varför blir det i vissa fall dyrare än beräknat och lägre kvalitet än överenskommet?

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid...


Jan 14, 2022

Under tre år har SNS riktat uppmärksamheten mot två centrala dimensioner av den strukturomvandling som vården och omsorgen står inför. Huvudfrågorna för forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet har varit hur sektorns kompetensförsörjning kan säkras och hur möjligheterna med ny teknik kan...


Jan 13, 2022

Lena Hjelm-Wallén presenterar Valutredningen, som överlämnades till regeringen den 15 december. Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsvetarprofessor Jan Teorell och Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist diskuterar utredningens slutsatser.

Medverkande

Charlotte von Essen, säkerhetspolischef...