Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2023

År 2013 genomfördes förstelärarreformen för att höja skickliga lärares löner och stärka lärarnas yrkesroll. Hur har reformen påverkat personalomsättning och lönespridning på skolorna? Och vilka faktorer är viktiga för att höja yrkets attraktivitet?

Medverkande

Eva Christiernin (S), kommunalråd och...


Jun 14, 2023

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet.

Medverkande

Martin Fors, fastighetschef...