Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2022

How does the big data revolution affect firm dynamics and the economy? Financial economist Maryam Farboodi from MIT presents her research and discusses the economics of the data economy with Sven Törnkvist, Head of EQT Digital, and Anna Albinsson, CEO Whispr Group.

Participants

Anna Albinsson, CEO Whispr Group

Maryam...


May 13, 2022

Vad säger forskningen om vilka typer av brott som har ökat i Sverige och vilka som inte har det? Och hur kan olika delar av samhället gemensamt motverka brottslighet?

Medverkande

Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna

Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet

Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör,...


May 10, 2022

Hur kan AI utveckla vården och vilka risker och etiska överväganden kommer med en ökad användning? Erfarenheter från hur AI används inom mammografin ger nya insikter.

Medverkande

Markus Lingman, överläkare och strateg på region Halland, utnämnd till årets AI-svensk 2020 (deltar digitalt)

Kristina Lång,...


May 5, 2022

Hur ser samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkyler ut för ny kärnkraft i Sverige? Vilka externaliteter prissätts? Och hur inverkar osäkerheter kring framtida marknadsvillkor och regelverk på viljan att investera?

Medverkande

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN

Pär Olsson,...


May 4, 2022

Sanktionerna som har införts i samband med invasionen av Ukraina innebär ett stopp för många investeringar i Ryssland. Det väcker också frågor om hur man ska förhålla sig till andra marknader.

Medverkande

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm och Swedish House of...