Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2023

Hur hanterar EU brottslighet som blir alltmer välorganiserad och gränsöverskridande? Det diskuterar EU-kommissionär Ylva Johansson, chefen för Polisens nationella operativa avdelning Johan Olsson och Spaniens ambassadör i Sverige, Cristina Latorre Sancho på SNS.

Medverkande

Ylva Johansson, EU-kommissionär med...


Apr 21, 2023

Klimatförändringar, väpnade konflikter, flyktingströmmar och epidemier – listan över akuta gränsöverskridande problem är lång. Internationella organisationer som FN, IMF och WHO har skapats och utvecklats för att hantera gemensamma utmaningar, men har de egentligen vad som krävs?

Medverkande

SNS...


Apr 17, 2023

Sjuka äldre drabbas särskilt hårt när samverkan mellan kommuner och regioner inte fungerar. Trots flera reformer kvarstår detta problem. Så hur kan vården och omsorgen samordnas bättre?

Medverkande

Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Peter Graf, vd, Tiohundra

Christine Lorne (C),...