Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2021

Schibsted Sveriges vd Raoul Grünthal och journalisten Emanuel Karlsten diskuterar tillsammans med medieforskarna Annika Bergström och Peter M. Dahlgren politisk polarisering i relation till etablerade och alternativa medier.

Medverkande

Annika Bergström, professor i journalistik, medier och kommunikation vid...


Jun 23, 2021

Under de kommande månaderna har Europeiska rådet och Europaparlamentet möjlighet att invända mot EU-kommissionens förslag till regelverk för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. I Sverige finns bland annat farhågor om hur skogsbruk, vattenkraft och bioenergi...


Jun 22, 2021

Hur påverkas individer på lång sikt av lågkonjunktur och försämringar på den lokala arbetsmarknaden? I en ny SNS-rapport studerar två nationalekonomer 1990-talskrisens långsiktiga arbetsmarknadseffekter och resonerar kring lärdomarna för den pågående coronakrisen.

Medverkande

Mattias Engdahl, forskare i...


Jun 22, 2021

Vätgas spås få en allt större betydelse som energibärare i framtiden. Hur producerar, lagrar och använder vi vätgas på bästa sätt? SNS bjuder in forskare samt myndighets- och näringslivsrepresentanter för att diskutera vätgasens roll i framtidens energisystem.

Medverkande

Paula Hallonsten, enhetschef...


Jun 18, 2021

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Det har varit huvudfrågan i SNS treåriga forskningsprojekt Lärdomar om integration som nu avslutas.

Medverkande

Nina Drange, forskare vid The Ragnar Frisch Centre for Economic Research och Statistisk Sentralbyrå Norge. Författare till rapporten