Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Det är mindre än två veckor kvar till valet till EU-parlamentet och EU-frågor står högt upp på dagordningen. I den här Finanspanelen får vi höra finansminister Magdalena Andersson prata om var EU-samarbetet är på väg i ekonomiska och finansiella frågor. Hur går det med förhandlingarna kring EU:s nya budgetram och den omtalade men trögstartade fördjupningen av eurosamarbetet? Finansministern kommenterar också Brexit och vad som händer med bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Finanspanelen arrangeras av SNS i samarbete med Swedish House of Finance.