Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2019

Den generella brottsutvecklingen har varit relativt stabil de senaste 30 åren, men karaktären på brotten har förändrats. Det syns till exempel i statistiken över antalet detonerade handgranatsattacker som uppgår till 116 stycken sedan 2011. Så hur förebygger vi bäst den organiserade brottsligheten och hur ser vi till att de kriminella gängen inte lyckas rekrytera? Sociologen Amir Rostami presenterar rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige”. Rapporten kommenteras av polis, åklagare och politiker.