Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2019

8 av 10 kommuner uppger att de har problem med bostadsbrist. Byggprocesserna för nya bostäder är ofta utdragna och hushållens skuldsättning ökar. I regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna finns förslag som rör just bostadsmarknaden - kommer de att få önskad effekt eller finns det bättre sätt? Peter Englund, professor vid Handelshögskolan och ledamot i Finanspolitiska rådet, analyserar situationen och tidigare bostadsministern Stefan Attefall kommenterar fyrpartiuppgörelsens förslag. Frågan diskuteras också av experter från näringslivet.