Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2023

Lärosätenas kapacitet och studenters efterfrågan påverkar utbudet av högre utbildning. Utöver det ska arbetsmarknadens behov tillgodoses och det kommer ofta larm om brist på arbetskraft i olika yrken. Med en växande befolkning förväntas också allt fler söka sig till högre utbildning.

Medverkande

Mats...


Sep 12, 2023

Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott, skjutningar och sprängdåd som kan kopplas till kriminella grupperingar. Allt fler och allt yngre personer rekryteras till kriminella miljöer. Kommunerna erbjuder genom sin avhopparverksamhet hjälp och stöd till dem som vill lämna den destruktiva miljön....


Sep 5, 2023

Skogen har många värden, men vilka ska prioriteras? Vilken är den bästa avvägningen? Och hur bör styrmedel utformas för att bäst bidra till klimat- och energiomställningen och samtidigt värna andra värden?

Medverkande

Peter Abrahamsson, chef Hållbar Utveckling, Preem

Linus Lakso, riksdagsledamot...


Jun 21, 2023

År 2013 genomfördes förstelärarreformen för att höja skickliga lärares löner och stärka lärarnas yrkesroll. Hur har reformen påverkat personalomsättning och lönespridning på skolorna? Och vilka faktorer är viktiga för att höja yrkets attraktivitet?

Medverkande

Eva Christiernin (S), kommunalråd och...


Jun 14, 2023

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet.

Medverkande

Martin Fors, fastighetschef...