Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2023

Betalningsutredningen har haft i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden i dag och i framtiden. SNS och Swedish House of Finance (SHoF) har bjudit in den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra att redogöra för utredningens slutsatser och förslag samma dag som hon lämnar över sitt...


Mar 30, 2023

EU ska genom en ny industriplan ge mer stöd till grön industri som svar på USA:s stora klimatpaket, Inflation Reduction Act (IRA). Vad innebär det för europeiska företags konkurrenskraft? Vilka blir konsekvenserna för ekonomi och handel? Hur påverkas förutsättningarna för...


Mar 29, 2023

Personalen på äldreboenden stod i pandemins frontlinje. I en ny SNS-rapport förmedlas deras erfarenheter av pandemin och dess konsekvenser för verksamheten på äldreboenden. Rapporten kommenteras av äldreminister Anna Tenje och Coronakommissionens ordförande Mats Melin.

Medverkande

Sara Erlandsson, lektor i...


Mar 24, 2023

För att klara framtida samhällsutmaningar krävs god jordmån för forskning och innovation. Sveriges ambitionsnivå i sammanhanget är hög, men vilka initiativ har andra länder tagit för att möta utmaningarna? Och vad kan vi lära från satsningar i forskningspolitikens framkant?

Medverkande

Mikael Dahlgren,...


Mar 17, 2023

Flera av EU:s digitala initiativ slutförhandlas under våren. Är förslagen rätt sätt att möta den globala konkurrensen? Vad betyder de för svenska företag? Och hur bör Sverige driva frågorna framåt under ordförandeskapet?

Medverkande

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv

Fredrik...