Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2021

SNS Konjunkturråd 2021 presenterar sin analys av hur marknader stöps om och nya konkurrensproblem uppstår i digitaliseringens kölvatten. Slutsatserna kommenteras av näringsminister Ibrahim Baylan, Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby samt Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara...


Feb 19, 2021

Hur samverkar näringslivet och svensk AI-forskning? Vilka kompetenser och resurser frågar företagen efter? Och behövs fler insatser för att rusta Sverige som AI-nation?

Medverkande

Sara Mazur, styrelseordförande för Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

Staffan Truvé,...


Feb 18, 2021

Vilken information ska få delas mellan aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst? Vad är värdet av datadelning för patienten, omsorgsmottagaren och personalen? Regeringens särskilde utredare Sören Öman presenterar delbetänkandet i utredningen om sammanhållen information inom vård och...


Feb 15, 2021

Hur har olika grupper i samhället följt restriktionerna under den pågående coronapandemin? Hur har attityderna till den svenska strategin förändrats från i våras till i vintras? Och hur påverkar vetskapen om ett kommande vaccin vårt beteende?

Medverkande

Ola Andersson, docent i nationalekonomi vid...


Feb 4, 2021

How do optimal restrictions depend on people’s behavior, demography, and health care systems? What policy response is suitable for high-income and low-income countries?

Participants

Kurt Mitman, Associate Professor at the Institute for International Economic Studies (IIES)

Tessa Bold, Associate Professor at the...