Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2019

Regeringen genomförde under förra mandatperioden Klimatklivet – ett stöd till lokala klimatinvesteringar. Men har satsningen fungerat? Riksrevisionens Cecilia Kellberg presenterar granskningens huvuddrag, och personer från politiken, myndigheter och näringsliv pratar om Klimatklivets genomförande, och...


Apr 23, 2019

Bara 21% av svenskarna kan nämna alla partier som styr i deras hemkommun. Situationen gör ansvarsutkrävande nära nog omöjligt, men är det verkligen den enskilda medborgarens fel? Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet har studerat förutsättningar för...


Apr 15, 2019

Patienter som har mycket kontakt med vården sitter på en bank av kunskap och erfarenheter. Hur kan vården bäst tillvarata den kompetensen, för att göra vården bättre? Och hur kan standarder skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet?


Apr 10, 2019

Kommunikatörerna blir fler, journalisterna blir färre, samtidigt som de förväntas publicera sig i fler kanaler. Vad gör det med den politiska journalistiken och hur påverkar det den mediala dagordningen? Medieforskaren Gunnar Nygren har tillsammans med kollegor analyserat maktbalansen mellan politiker och...


Apr 8, 2019

Intervju med Martin Berlin, fil.dr i nationalekonomi.

I decennier har vi kunnat mäta hur lyckliga vi är. I nuet, men också mer övergripande. Men att mäta hur lyckliga människor är kan också säga något om hur framgångsrikt ett land är. Kanske är graden av lycka till och med ett bättre mått på välfärd...