Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 28, 2019

Regeringen har som vision att transportsektorn ska bli fossilfritt – men finns för förutsättningarna, och går omställningen snabbt nog? Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde presenterar rådets utvärdering av Sveriges väg till en fossilfri transportsektor, en nyckelfaktor om målet om...


Mar 21, 2019

Vårdgivare i Sverige kan ersättas på fem olika sätt. Hur ersättningsmodellen ser ut påverkar också hur benägen en vårdgivare är att anamma ny teknologi, till exempel olika e-hälsolösningar. I en ny rapport från SNS går Peter Lindgren igenom hur samtliga regioner ersätts och vad effekterna blir av de olika...


Mar 20, 2019

The global social impact investment market is growing rapidly. These are investments that provide financial support to organisations addressing social or environmental needs – with the explicit expectation of a measurable result, social as well as financial. Karen Wilson, Team Leader Social Impact Investments at the...


Mar 19, 2019

Demokrati betyder folkstyre. Men för att en demokrati ska fungera behöver det också vara en rättsstat och ha handlingskraft. Ibland uppstår spänning mellan de här tre värdena, något som statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg kallar för demokratins triangeldrama. Det är ett av ämnena i det här...


Mar 18, 2019

Nästan en fjärdedel mellan 30 och 60 år gamla vet inte om de kommer att få någon tjänstepension. En oroande siffra, om du frågar nationalekonomen Mikael Elinder. Tillsammans med sin kollega Johannes Hagen har han genomfört en enkätstudie för att ta reda på vad svenskarna tycker att de kan, och vad de faktiskt...