Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2023

Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev han genast en av medias mest efterfrågade experter. Under föreläsningen berättar han om sin forskning om Ryssland och Östeuropa och...


Dec 6, 2023

I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män.

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Joa Bergold, gruppchef för...