Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

När Alliansen bildade regering 2007 så sänkte de arbetsgivaravgiften för unga, i syfte att försöka skapa jobb åt just unga. Nu föreslår den sittande regeringen en liknande reform, inom ramen för budgetsamarbetet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Men vad fick det för effekt första gången? Sjönk ungdomsarbetslösheten till exempel? I det här seminariet från SNS så presenterar forskaren David Seim en ny rapport som har tittat på just det.