Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2023

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat. Hur identifieras och prioriteras elanvändare när elen inte räcker till? Vem ansvarar för detta och hur går det till? Välkommen till ett seminarium om Styrel, planeringssystemet som ska säkra elförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid...


Jan 19, 2023

Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Vilka är vinnarna och förlorarna? Och vad kan göras för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2023: professor Peter Fredriksson (ordförande), docent Georg Graetz och professor Lena Hensvik, alla...