Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Bidrar allmännyttan till jämlikhet i boendet? Vad innebär det att allmännyttan ska bedrivas enligt ”affärsmässiga principer”? Hur har allmännyttan och den generella bostadspolitiken utvecklats över tid? I en ny SNS-rapport diskuterar forskaren Martin Grander möjliga vägar framåt för den svenska...


Jun 26, 2020

SNS bjuder in den särskilde utredaren Maria Hemström Hemmingsson för ett samtal om de föreslagna förändringarna.

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, Stockholms universitet

Maria Hemström Hemmingsson, särskild utredare vid utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på...


Jun 18, 2020

Skuldsättningen i svenska företag har ökat under de senaste åren. Sedan pandemiutbrottet har aktiviteten i ekonomin minskat och siffror från SCB visar att den årliga tillväxttakten i företagslånen har ökat under de tre senaste månaderna. Hur ser risken ut för en våg av företagskonkurser? Hur ser...


Jun 17, 2020

Flera länder har valt att utöka undervisningstiden i skolan för att höja kunskapsnivån. Förslaget har förts fram även i Sverige. I en ny SNS-rapport undersöker tre forskare vilka långsiktiga effekter tidigare skolreformer på området har haft för barns kunskaper och arbetsmarknadsutfall.

Medverkande

Kristina...


Jun 15, 2020

De senaste tio åren har e-handeln i Sverige fyrdubblat sin omsättning och motsvarar idag runt 10 procent av detaljhandeln. En genomsnittlig månad handlar 65 procent av svenskarna på nätet. Men hur miljövänlig är e-handeln? Vad kan e-handels- och logistikföretag göra för att transporterna ska bli...