Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 1, 2021

Varje år utbetalas ungefär mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder. Hur kan myndigheter bli bättre på att förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott? SNS arrangerar nu en hearing med forskaren Amir Rostami som leder en ny utredning om hur bidragsbrott och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan motverkas.

Medverkande

Per Eleblad, avdelningschef på Försäkringskassan

Amir Rostami, särskild utredare för Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03)

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.