Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 15, 2021

Hur stor kännedom har sparare om gröna fonder? Vilka personer investerar i dessa? Och varför är sambandet inte starkare mellan miljöengagemang och gröna investeringar?

Medverkande

Anders Anderson, forskare och senior rådgivare till Swedish House of Finance (SHoF) samt författare till artikeln Financial Literacy in the Age of Green Investment, som han har skrivit tillsammans med David T. Robinson.

Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten

Elisabet Jamal Bergström, vice vd och hållbarhetschef, SEB Investment Management

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.