Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2019

Sommaren 2016 införde Sverige tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och deras anhöriga. Ännu vet vi inte hur reformen har påverkat integrationen, men vi kan åtminstone få indikationer från utlandet. Forskarna Elisabet Olme och Matilda Kilström har studerat vad som hände när Danmark införde tillfälliga uppehållstillstånd i början av 2000-talet, och i det här seminariet från SNS presenterar de sina slutsatser.