Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Det har gått hundra år sedan Sverige, som sista land i Norden, införde allmän och lika rösträtt för alla. I det här seminariet från SNS får vi höra tre forskare berätta om den krokiga vägen dit, och om hur folkstyret ska bevaras i framtiden.