Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2020

Flera länder har valt att utöka undervisningstiden i skolan för att höja kunskapsnivån. Förslaget har förts fram även i Sverige. I en ny SNS-rapport undersöker tre forskare vilka långsiktiga effekter tidigare skolreformer på området har haft för barns kunskaper och arbetsmarknadsutfall.

Medverkande

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande i utbildningsutskottet och moderaternas utbildningspolitiska talesperson

Martin Fischer, forskare vid Karolinska institutet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Peter Heddelin, en av grundarna av och rektor för Amerikanska gymnasiet

Martin Karlsson, professor i nationalekonomi vid University of Duisburg-Essen, medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Therese Nilsson, nationalekonom vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS Analys ”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”

Björn Öckert, professor i nationalekonomi och forskare vid IFAU

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.