Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2019

Vårdgivare i Sverige kan ersättas på fem olika sätt. Hur ersättningsmodellen ser ut påverkar också hur benägen en vårdgivare är att anamma ny teknologi, till exempel olika e-hälsolösningar. I en ny rapport från SNS går Peter Lindgren igenom hur samtliga regioner ersätts och vad effekterna blir av de olika modellerna. Peter Lindgren menar att missriktade incitament i ersättningssystemen kan vara ett av skälen till att utvecklingen av e-hälsolösningar går trögt.