Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2019

När den franske ekonomen Thomas Piketty satte fart på debatten om ekonomisk ojämlikhet, började forskaren Anne Boschini söka efter nyanserna: Hur många i toppen av inkomstfördelningen är kvinnor, och vilka är det egentligen som lyckats trotsa glastaket på vägen dit? Reportaget baseras på SNS-analysen Kvinnorna i toppen av inkomstfördelningen, av Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine. Programmet är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet.