Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2018

"Basel" är namnet på de globala regler som styr hur mycket buffertkapital som måste finnas i bankerna. Vid årsskiftet gjordes den senaste uppdateringen av reglerna, Basel III, vilket ställer nya krav på branschen. I Finanspanelen hör vi Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen ge sin bild av hur svenska banker klarar omställningen, och hur rustade de står att överleva en ny finanskris. Frågan kommenteras av bland andra Bo Becker, vid Handelshögskolan. Finanspanelen är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance.